top of page

פרוייקט ילדי הפרחים

ביוני 2012 פנו אלי הורים לילדים הלוקים בתסמונת דאון בבקשה לצייר ציור שיודפס על חולצות הילדים בארוע פתיחת כפר המגורים שלהם והקמת מפעל להדפסת חולצות בו יעבדו הילדים ויתרמו את חלקם לקהילה.

במיוחד עבורם, ציירתי ציור עגול ושמו אהבה. הציור מסמל את תרומתם של נשמות מיוחדות אלו לעולם.

הפרוייקט נעשה בהתנדבות מתוך שמחה גדולה לתרום ולהיתרם ממפגש שכזה.

bottom of page