עצרי עכשיו, עצרי מלכת
אל תלכי אני עוד לא מוכן
להתעורר כשאת אינך לידי
עכשיו זה שלכת
וזה תמיד דומה ואני לאן אלך

עמיר בניון

שלכת

2,000.00 ₪מחיר